Pleie- og omsorgsoverenskomsten – anbefalt resultat av hovedtariffoppgjøret 2014

Av Tone Brita Stidahl, 27.06.2014

Forhandlingene om revisjon av Pleie- og omsorgsoverenskomsten ble gjennomført 16. og 17. juni 2014 mellom NHO Service og NSF. Partene kom til enighet om et anbefalt resultat. Forbundsstyret skal behandle det anbefalte resultat og svarfrist for godkjenning er 15. august 2014.

  • Det er avtalt et generelt tillegg på kr 0,75 pr time. Tillegget samsvarer med det generelle tillegget i frontfaget.
  • Helgetillegget er økt fra kr 35,- til kr 50,- tilsvarende hovedtariffavtalen i KS.
  • Kvelds- og nattillegget er endret til samme nivå som i KS. For våre medlemmer betyr det:
    - Kr. 54,- pr. time for ansatte med inntekt over kr. 310 000 pr. år
    - Kr. 56,- pr. time for ansatte med inntekt over kr. 370 000 pr. år.
  • I tillegg er det innført divisor for årstimetall for 37,5 - 35,5 - og 33,6 timer per uke tilsvarende som man har i KS.
  • Det er foretatt økning av samtlige minstelønnssatser med kr 7000,-.

 Nye minstelønnssatser inkludert det generelle tillegget på kr 0,75 per time:

 

0 år

2 år

4 år

Sykepleier

362 193

369 193

381 193

Spesialsykepleier

383 193

395 193

426 193

Resultatet er fremforhandlet innenfor en ramme på 3,3 prosent, som svarer til rammen i øvrige tariffoppgjør i offentlig og privat sektor.

Pleie- og omsorgsoverenskomsten regulerer årlige lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. Overenskomsten sier ikke noe om hvor mye som skal gis lokalt, men tariffsystemet i NHO legger opp til at mye av lønnsdannelsen skal skje lokalt. Resultatet for årets tariffoppgjør bygger på en forventet lokal lønnsvekst i 2014 på minimum 1 %.

Vi planlegger eget kurs i lokale forhandlinger for tillitsvalgte i NHO-området  og rådgivere ved aktuelle fylkeskontor  15. og 16. september. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette. 

Protokoll tariffrevisjonen 2014 av Pleie- og omsorgsoverenskomsten (avtale nr 527)