Lønn under videreutdanning

Av NSF, 27.06.2014

Partene i Spekter-området har inngått avtale om lønn under videreutdanning for sykepleiere. Vi oppfordrer sykepleiere som ønsker for eksempel å bli jordmødre, om å kontakte arbeidsgiver eller tillitsvalgt for å få vite mer om mulighetene.

Når arbeidsgiver har vurdert behovet for videreutdanning og inngått avtale med arbeidstaker om permisjon til utdanning, skal sykepleiere under videreutdanningen ha minimum 80 prosent lønn.

Viktig med dette er at man fortsatt er å regne som arbeidstaker mens man er under videreutdanning/spesialisering, med de rettighetene det gir.

Det skal inngås avtaler om bindingstid, som i hovedsak skal være i 100 prosent stilling.

– Dette er en seier både for oss og helseforetakene, sier Eli Gunhild By. Slik det er nå, tilbyr de fleste helseforetak kun stipend mens man er under videreutdanning, og da med betydelig dårligere vilkår. NSF kom ikke til enighet med Spekter om egen stillingskode for mastergrad.