Referat fra Eular ved Anne Katrine Kongtorp

Av May-Britt Stenbro, 28.08.2014

Anne Katrine Kongtorp, sykepleier ved Diakonhjemmet sykehus har sendt oss referat fra Eular Paris