Referat fra Eular ved Ellen Moholt

Av May-Britt Stenbro, 28.08.2014

Ellen Moholt, sykepleier på Diakonhjemmet sykehus har sendt oss referat fra Eular Paris