Nordens Offentlig Anställdas Samorganisation (NOFS)

Av NSF

Felles organ og valgkrets for alle nordiske medlemsorganisasjoner i ISKA og EPSU

Møtes to ganger årlig. Fra NSF deltar nestleder, med internasjonal sekretær som rådgiver. I tilknytning til møtene arrangeres alltid separate møter for organisasjonens internasjonale sekretærer.

NSF har ikke representasjon i ledelsen av NOFS. Fra norsk side ivaretas dette av Fagforbundet og NTL.

For mer informasjon: www.nofs.org