Jan Kåre Hummelvoll – æresmedlem i SPoR

Av Espen Gade Rolland, 10.09.2014

Styret i NSF SPoR vedtok på sitt styremøte i april 2014 å utnevne Jan Kåre Hummelvoll til æresmedlem i faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus.

Vi er stolte av å utnevne Jan Kåre Hummelvoll til vårt første æresmedlem under faggruppenavnet NSF SPoR. Det siste æresmedlemmet i faggruppen under navnet Landsgruppen av psykiatriske sykepleier var ingen ringere enn Marie Lysnes. Derfor var det en ære for oss og utnevne vårt første æresmedlem samtidig som han mottok Marie Lysnes stipendet. Jan Kåre Hummelvoll har gjort en stor innsats på området psykiatrisk sykepleie/sykepleie innen psykisk helsehelsearbeid. Han har virket hele sitt yrkesliv innenfor dette feltet og mange er de sykepleiestudenter som i inn- og utland som har bruk hans lærebok «Helt – ikke stykkevis og delt» og fått inspirasjon og nye refleksjoner omkring fagfeltet gjennom hans tanker. Han har vært en inspirator for sykepleiere i praksisfeltet og hans tanker og ideer har nådd langt ut over sykepleiernes fagfelt. Derfor er det med stor glede og dyp respekt vi sier velkommen til vårt første æresmedlem. Vi håper vi kan ha et godt samarbeide og mange gode innspill relatert til faget vårt i de årene vi går i møte (tekst Kurt Lyngved).