Veiviser for NSFs faggrupper - samhandling med kommersielle aktører

Av NSF
For at samhandlingen med kommersielle aktører skal foregå på en etisk riktig, og etter NSF sine retningslinger, er det nå utarbeidet en veiviser.
Norsk Sykepleierforbunds (NSF) forbundsstyre vedtok i 2005 "Retningslinjer for Norsk Sykepleierforbunds kontakt med kommersielle aktører".  Retningslinjene skal bidra til at samhandling mellom NSF og kommersielle aktører skjer på en tillitsvekkende måte. Samhandlingen og samarbeidet mellom NSF og kommersielle aktører skal skje i former og på måter som verken skaper integritetsproblemer eller avhengighetsforhold. All samhandling skal være preget av åpenhet og NSF som organisasjon og NSFs medlemmer skal fremstå som troverdige. Ansatte, tillitsvalgte, faggruppeledere og sykepleiere skal unngå atferd som kan skape tvil om egen eller andres integritet og habilitet.
Retningslinjene trådte i kraft 1. januar 2006. Etter at NSFs retningslinjer og samarbeidsavtalen mellom NSF og Legemiddelindustriforeningen (LMI) ble vedtatt i september 2006, har henvendelsene fra faggruppeledere, sykepleiere, ledere og tillitsvalgte økt. Mange er usikre på hvor grensene går for samhandling og hvordan retningslinjene skal forstås. De opplever at begreper og rettslige standarder er vanskelig å håndtere i praksis og har ytret ønske om en operasjonalisering, konkretisering og opplæring på gjeldende lov og regelverk.