Foredrag frå Nordisk hygienekonferanse i Gøteborg

Av Jorunn Kari Kleiva, 23.09.2014

Presentasjonane frå konferansen er no tilgjengeleg på nettsida til Nordisk sammenslutning av hygiensjuksköterskor; www.nsfh.net