Politisk plattform for innovasjon og tjenesteutvikling 2017-2020

Av NSF, 13.03.2017

NSFs politiske plattform for innovasjon og tjenesteutvikling 2017-2020 er en revisjon av tidligere plattform. Våre satsingsområder er å skape god kultur og gode rammebetingelser for å drive innovasjonsarbeid lokalt, innovasjon knyttet til organisering og fordeling av roller og oppgaver og ansvar, og å øke brukermedvirkningen i innovasjonsarbeid.

NSF har presisert klare forventninger til politiske myndigheter og arbeidsgivere på disse områdene.

 

Her kan du lese laste den ned som PDF.