Avtale om stabiliseringstillegg i Oslo kommune

Av Tori Sundsbø Lederhilger, 09.10.2014

Les mer om avtalen her.

Avtalen gir sykepleiere i sykepleierspesifikke stillingskoder et lønnstillegg som kommer i tillegg til innplasseringen i lønnsramme/ lønnstrinn. Avtalen baserer seg på opparbeidet samlet ansiennitet i Oslo kommune. Sykepleiere i sykepleierspesifikke stillingskoder får ved 4 års ansiennitet i kommunen kr. 11 000,- i tillegg. Ved 12 års ansiennitet i kommunen øker tillegget til kr. 15 000,- per år.

Ledere i sykepleierspesifikke stillingskoder får kr. 7000,- ved 12 års ansiennitet i kommunen.

Avtalen ligger vedlagt.