3500 NSF-tillitsvalgte

Av NSF

Summen av medlemmer og tillitsvalgte gjør NSF sterke. De tillitsvalgte opptrer som samarbeidspartner og samtalepartner, og forhandler for deg som medlem. De kan hjelpe både med faglige, tariffmessige og arbeidsmiljømessige spørsmål. De deltar også i arbeidet med å utarbeide og godkjenne turnuser.

De tillitsvalgte står i nær kontakt med NSFs fylkesledere, ansatte ved fylkeskontor og hovedkontor.

Skulle du selv bli tillitsvalgt, får du permisjon med lønn for å delta i obligatorisk opplæring. Etter tre år kan du søke en videreutdanning på 30 studiepoeng som NSF har utviklet i samarbeid med Universitetet i Bergen. Utgifter dekkes av NSF.