Logo

Av Tone Brita Stidahl, 13.10.2014

NSFs Faggruppe for Nyresykepleiere ønsker å være en møteplass for fag- og kunnskapsutvikling og spre kunnskap om sykepleie og behandling av pasienter med nyresvikt. Vi vil delta i arbeidet med videreutvikling av sykepleien til nyrepasienter, i samsvar med fagets utvikling og befolkningens behov.