Kontakt oss

Av Tone Brita Stidahl, 01.09.2017

 

E-post: post@sykepleieforskning.no

Innmelding: Send kodeord FORSKNING til 02409

Leder:

Trude Haugland

Nestleder:

Ingrid Ruud Knutsen

Styremedlemmer:

Anne-Margrethe Støback

Heidi Jerpseth

Edel J. Svendsen

Ragnhild Nicolaisen

Varamedlem:

Bente Hamnes

Ann-Kristin Fjørtoft