Kontakt oss

Av Tone Brita Stidahl, 01.09.2017

 

E-post: post@sykepleieforskning.no

Innmelding: Send kodeord FORSKNING til 02409

Leder:

Trude Haugland

Nestleder:

Ragnhild Nicolaisen

Styremedlemmer:

Anne-Margrethe Støback, sekretær

Heidi Jerpseth, nasjonal redaktør for tidsskriftet Nordisk Sygeplejeforskning

Edel J. Svendsen, FB og webansvarlig

Kjersti Rønning

Torild Sneltvedt

Varamedlem:

Bente Hamnes

Ann-Kristin Fjørtoft