Om faggruppen

Av Tone Brita Stidahl, 20.02.2019

NSFs faggruppe for sykepleiere innen astma og allergi er en landsomfattende gruppe, som arbeider med, eller har spesiell interesse for, de atopiske sykdommene astma, allergi og  eksem.

For å bli medlem må du være organisert i Norsk Sykepleierforbund.

Som medlem i faggruppen får du:

  • Delta i nettverk med andre som arbeider innen samme felt
  • Tilbud om faglig oppdatering via vårt årlige fagseminar som arrangeres sammen med Allergifrisk Helsedirektoratet
  • Mulighet til å søke midler til kurs og prosjekter
  • Tilsendt nyhetsbrev fra faggruppen