Eldre statistikkhefter

Av NSF

Fram til og med 2014 utarbeidet Norsk Sykepleierforbund statistikkhefter med informasjon om hvilke næringer sykepleiere er ansatt i, lønn, arbeidstid, aldersfordeling, sykefravær, utdanning m.m. 

2014-heftet inneholder tall t.o.m. 2013 osv.

Statistikkheftet 2014 
Statistikkheftet 2013
Statistikkheftet 2012
Statistikkheftet 2011
Statistikkheftet 2010
Statistikkheftet 2009
Statistikkheftet 2008