Medlemskontakten nr.3 2014

Av Inger Stulen, 22.10.2014

Her kan du lese om 12-timers vakter på sykehuset i Vestfold, nytt fra arbeidsstedene, alle valgene i NSF de første månedene av 2015, avviksmeldinger med mer