Nordisk møte om allergisykepleie

Av Ingvild Gaare-Olstad, 24.10.2014

Tirsdag 18.november har NSFs faggruppe for sykepleiere i astma og allergi invitert representanter fra våre søsterorganisasjoner i Norden til møte med fokus på den "allergiske epidemien"

Møtet er støttet gjennom prosjektmidler fra NSF, og støttes også av Helsedirektoratet. Sverige, Finland og Danmark har alle meldt sin interesse for møtet, og stiller med 2-3 representanter hver. Møtet holdes på Helsedirektoratet, og temaer til diskusjon er:

  • Allergi i grunn- og videreutdanning av sykepleiere
  • Allergi i helsevesenet - hvor og når trenger vi en allergisykepleier?
  • Trening/utdanning av allergisykepleiere
  • Strategier for informasjon til samfunnet, pasienter og omsorggivere/helsepersonell

Møtet følges opp med innlegg for "Allergifrisk" om sykepleiekompetanse i et allergifriskt samfunn, og videre er det satt opp tid til diskusjon for faggruppemedlemmer som forlengelse av programmet samme dag.

Håper så mange som mulig av våre medlemmer har anledning til å komme og bidra i diskusjonen!