Referat Lederseminar Gardermoen 16.10.14

Av May-Britt Stenbro, 28.10.2014

Det ble avholdt FSR-Lederseminar på Gardermoen 16.10.14

FSR-styret var tilstede og styreleder Hanne Vestaby ledet oss gjennom en nyttig dag med mange gode forelesere.

Erfaringsutveksling fra egen arbeidsplass, alle deltakere. Nasjonal Helse-og Sykehusplan ved Trude Hagen NSF. Hvor er Revmatologien 2030, ved Dag Soldal, leder i NRF. Rekruttering av nyansatte sykepleiere ved Solfrid Jaatun. Rekruttering av personell ved Åse Skarbø. Kompetanseplan ved Sidsel Arnkværn. Helsebiblioteket ved Hege Underdal.