Hvor er Revmatologien i 2030? v/leder i NRF, Dag Soldal

Av May-Britt Stenbro, 04.11.2014

Dag Soldal hadde et meget interessant fremlegg om Revmatolgien før og nå og mot år 2030.