Medlemskontigent NSF-LKS 2019

Av Gunhild Brørs, 01.10.2018

Medlemskontigent for faggruppene 2019 er sendt ut til deg som er medlem i NSF-LKS i uke 48. Forfallsdata er 25.01.19.

Medlemskap i NSFs faggrupper gjelder for ett kalenderår om gangen. Faktura vil bli sendt i november måned for påfølgende års kontingent.

Dersom et medlem ønsker å melde seg ut av en faggruppe, skal kontingent betales for hele inneværende år. Utmelding må skje innen 31.12. for å unngå krav/påminnelse for neste kalenderår.
Om et medlem står med restbeløp ved årets slutt, vil medlemskapet avsluttes. Kravet slettes ikke, men vil purres i henhold til NSFs øvrige regelverk.

Innmelding i faggruppe etter 01.oktober gir gratis medlemskap ut kalenderåret.