Viktig om endring i betaling for medlemskap i faggruppen.

Av Karoline Skedsmo, 09.11.2014

NSF endrer rutinene for betaling av medlemskap i faggruppen.

Fra og med 2015 vil faktureringsrutinene for faggruppene i  NSF endres. Dette gjøres for å bedre innkrevingen av medlemskontingenten i  faggruppen. Som dere er kjent med er det store summer hvert år som er utestående.

Ordningen blir som følger:

Medlemskap i NSFs  faggrupper gjelder for ett kalenderår om gangen. Faktura vil bli sendt i  november måned for påfølgende års kontingent.

Dersom et medlem  ønsker å melde seg ut av en faggruppe, skal kontingent betales for hele  inneværende år. Utmelding må skje innen 31.12. for å unngå krav/påminnelse for  neste kalenderår.

Om et medlem står med  restbeløp ved årets slutt, vil medlemskapet avsluttes. Kravet slettes ikke, men  vil purres i henhold til NSFs øvrige regelverk.

Innmelding i  faggruppe etter 01.oktober gir gratis medlemskap ut  kalenderåret.