Aktuell artikkel fra den danske "Sygeplejersken" nr. 3 2014

Av May Iren Bendiksen, 09.11.2014

Artikkelen beskriver viktigheten av sykepleieinnsats til pasienter som har fått en hjerneskade og er blitt overflyttet fra intensiv avdeling til et neurorehabiliteringssykehus. Hovedbudskapet er, at det er nødvendig å tenke og utføre rehabilitering med basis i hverdagens aktiviteter, også når det gjelder den tidlige fasen etter en ervervet hjerneskade. Les mer