Medlemskontingent

Av Elin Martinsen, 10.11.2014

Fra og med 2015 vil faktureringsrutinene for faggruppene i NSF endres. Dette gjøres for å bedre innkrevingen av medlemskontingenten i faggruppen. Som dere er kjent med er det store summer hvert år som er utestående.

 

Ordningen blir som følger:

 

Medlemskap i NSFs faggrupper gjelder for ett kalenderår om gangen. Faktura vil bli sendt i november måned for påfølgende års kontingent.

 

Dersom et medlem ønsker å melde seg ut av en faggruppe, skal kontingent betales for hele inneværende år. Utmelding må skje innen 31.12. for å unngå krav/påminnelse for neste kalenderår.

 

Om et medlem står med restbeløp ved årets slutt, vil medlemskapet avsluttes. Kravet slettes ikke, men vil purres i henhold til NSFs øvrige regelverk.

 

Innmelding i faggruppe etter 01.oktober gir gratis medlemskap ut kalenderåret.