Vellykket lederkonferanse i Vestfold

Av Inger Stulen, 11.11.2014

Tirsdag 4. november arrangerte NSF Vestfold konferanse med temaet Konferanseledelse for sykepleierledere fra hele fylket.

Nærmere 60 ledere deltok.

Etter åpning av fylkesleder Lisbeth Rudlang innledet statssekretær Lisbeth Normann med foredraget "Ledelse - pasientens helsetjeneste og behovet for et paradigmeskifte". Nestleder i NSFs forbundsstyre Solveig Kopperstad Bratseth, fortsatte med tema "Kompetanseledelse og vilkår for faglig ledelse. Begge understreket viktigheten av at sykepleiere tar arenaen som ledere av fag og personal og oppfordret sterkt til politisk engasjement.

Ved Sykehuset i Vestfold er det iverksatt et prosjekt med trainee sykepleiere denne høsten. Prosjektet skal gå over to år og det er ansatt 12 sykepleiere som skal følge et fast løp. Prosjektleder Sølvi Astrup orienterte om dette spennende prosjektet.

Etter lunsj startet fylkesleder Lisbeth Rudlang med å orientere om NSFs faggruppe av sykepleielerere. Hun orienterte også om og inviterte til medlemsmøte for ledere som skal være på fylkeskontoret i Vestfold 18.november kl. 16.00.

Videre fikk vi høre helsefaglig sjef i Vestre Viken Elisabeth Kaasas foredrag "Ledelse av sykepleierpraksis - bruker vi sykepleierkompetansen?". Hun utfordret oss blandt annet på å bli mer synlige som sykepleiere og ledere. Sykepleiere omtales ofte som "helsefaggruppa" og dette er en alvorlig usynliggjøring av sykepleiere vi må stoppe, advarte hun.

Sist ut denne dagen var leder i FOU-avdelingen i Asker kommune, Liv Wensaas med foredraget "Sykepleierkompetanse i kommunene, behov, betydning og rammevilkår". Hun påpekte viktigheten av at ledere kartlegger og analyserer behovet for kompetanse fremover, har et metaperspektiv og har kompetanse på kompetanse! Hun poengterte også viktigheten av at ledere motiverer, inspirerer og tilrettelegger for sine ansatte.

Dagen ble avsluttet med en "minikonsert" fra Lasse Sagen som sang kjente låter han fikk publikum til å synge med på.

Foilene fra foredragene kan du lese her:

Lederkonferanse Vestfold 2014 Lisbeth Normann

Lederkonferanse Vestfold 2014 Solveig K. Bratseth

Lederkonferanse Vestfold 2014 Sølvi Astrup

Lederkonferanse Vestfold 2014 Lisbeth Rudlang

Lederkonferanse Vestfold 2014 Elisabeth Kaasa

Lederkonferanse Vestfold 2014 Liv Wensaas