VALG 2015 - Foreslå kandidater!

Av Halvard Dalen, 11.11.2014

NSF Aust-Agders fylkesmøte holdes 24.mars 2015.

Nominasjonskomiteen for valg til nytt fylkesstyre og NSF Aust-Agders landsmøtedelegasjon har et klart budskap til medlemmene: Grip muligheten dere har til å foreslå kandidater.

Det er engasjerte og aktive medlemmer som gjør NSF til en sterk og demokratisk organisasjon.

Som medlem kan du:

  • stille til valg selv
  • foreslå kandidater til valg
  • stille som delegat til fylkesmøtet for å være med å velge

Til fylkesstyret skal det velges fylkesleder, nestleder, fem styremedlemmer og fem varamedlemmer. Til landsmøtedelegasjonen skal det velges 5 delegater og 5 varadelegater.

"Forslag på kandidater med vedlagt villighetserklæring må  være nominasjonskomiteen i hende innen 24. januar", sier nominasjonskomiteens leder Aud Kjellsstadli til NSF Aust-Agders hjemmeside.

Hun håper på stort engasjement og mange gode kandidatforslag fra de ca 2400 NSF-medlemmene i fylket.

Villighetserklæring, kandidatskjema og orientering om valget finner dere i vedlegget til høyre.