FYLKESMØTET 2015 MED VALG

Av Morten Falkenberg, 14.11.2014

På Fylkesmøtet 26. mars 2015 skal det velges fylkesstyre for neste fire-årsperiode, samt landsmøtedelegater til Landsmøtet som er i november 2015. Les mer HER.

På disse internettsidene legger fylkeskontoret og nominasjonskomiteen ut relevant informasjon om dette fylkesmøtet og tilhørende valg.

Valgene er kunngjort i Medlemskontakten 3-2014, på side 8, som du fikk i posten i oktober. Informasjon om de ulike vervene finner du i samme blad på side 9. Bladet finner du link til HER.

Alle medlemmer, enten de er enkeltmedlemmer, grupper av medlemmer, tillitsvalgte eller hovedtillitsvalgt-områder m.v., kan foreslå kandidater til de ulike verv. Det er faktisk slik at alle kandidater må være foreslått av noen andre enn seg selv. Nominasjonskomiteen skal oppfordre/stimulere alle medlemmene til å finne frem til egnede kandidater. Fristen for å foreslå kandidater er fredag 23. januar 2015. Hvis det til da ikke er foreslått nok skikkede kandidater - først da - kan nominasjonskomiteen spørre medlemmer om å stille til valg, for å fylle opp alle plasser.

Nominasjonskomiteens sammensetning, samt kontaktinformasjon, finner du her: Nominasjonskomite Vestfold 2014-2018

Når du ønsker å foreslå en kandidat må du først spørre kandidaten om vedkommende er villig til å stille. Når du har fått det bekreftet, fyll ut et forslagsskjema hvor du begrunner forslaget. Den foreslåtte kandidaten fyller ut en villighetserklæring. Skjemaene, samt bildet av kandidaten, må være nominasjonskomiteen i hende innen utløpet av 23. januar 2015. Skjemaene kan sendes enten via e-post eller vanlig post, eller overleveres direkte til et medlem av nominasjonskomiteen eller fylkeskontoret. Bildet kan være tatt med en vanlig telefon, og sendes elektronisk, sammen med navnet. Har du spørsmål til dette, kontakt fylkeskontoret på tlf 02409, tast 3 og spør etter Vestfold-kontoret.

Her finner du lenker til forslagsskjema og villighetserklæring:

Forslagsskjema Valg av FS og LM-delegat Vestfold 2015

Villighetserklæring Valg av FS og LM-delegat Vestfold 2015

Hvis du lurer på hva som står i NSFs vedtekter, så finner du dem i dette HEFTET.