– Vil jobbe for bedre helseledelse

Av NSF, 27.11.2014

– Det er svært viktig for NSF å jobbe for bedre helseledelse i Norge. 6000 sykepleiere er ledere. Mange opplever at de må gå på akkord med faglighet og etiske prinsipper, sa forbundsleder Eli Gunhild By da hun i dag åpnet konferansen «Levende ledelse».

– Det må tenkes nytt om ledelse i norsk helsevesen. Sykepleiere i lederstillinger trenger arbeidsvilkår, mandat, kompetanse og støttepersonell som legger til rette for at de kan være gode ledere – til beste for pasientene, sa NSF-lederen.

Av de 6000 sykepleierne som er ledere i norsk helsevesen, er flertallet ledere på pasientnært nivå.

– De skal bære sin del av ansvaret for kvalitet og pasientsikkerhet. Det er et ansvar som er naturlig å ta for oss sykepleiere. Det krever imidlertid at vi får tid, rom og ressurser til faktisk å være ledere, sa By.

Ikke god nok kvalitet

På oppdrag fra NSF har Nordlandsforskning nylig spurt sykepleierledere om ledelse i norsk helsevesen.

NSF-leder Eli Gunhild By.

– Resultatet var nedslående. Sykepleiere i lederstillinger må bruke mye tid på å snakke i telefon og skrive eposter, og dermed blir det mindre tid til daglig veiledning og langsiktig planlegging. Når rapportering, registrering og kartlegging stjeler tid, går det ut over kvaliteten. Hele 60 prosent av de spurte i undersøkelsen svarte at det ikke er god nok kvalitet i helsetjenesten de tilbyr, fortalte By.

Følelsen av manglende kvalitet er sterkest i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Mange svarer at de må gå på akkord med faglighet og etiske prinsipper.

Verdensmestre i å administrere

Statssekretær Lisbeth Normann (H) i helse- og omsorgsdepartementet var neste kvinne ut. Hun utfordret de rundt 300 fremmøtte.

– Dere må tenke gjennom om dere vil være med og endre helsetjenesten. Jeg hører i liten grad leger si at de må rammer for å drive ledelse. Det er det verdt å tenke over. Sist jeg var ute ved en veldrevet palliativ enhet i en kommune, var det to kvinnelige leger som førte ordet. Sykepleierne serverte kaffe. Jeg vet hvor gode dere sykepleiere er, men jeg er ikke sikker på at alle andre vet det, sa Normann, som tidligere var forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

– Sykepleieledere er verdensmestere i å administrere og holde budsjetter, mens leger ofte leder det faglige arbeidet. Jeg har opplevd sykepleieledere som sier at de har lagt faget bort for lenge siden. Dere må bli mer proaktive. Ta rammene, ikke vent på å få dem. Som gruppe er dere forferdelig stille. Bruk heller faget og de etiske utfordringene dere står i som argumenter. Dere er rollemodeller faglig og etisk. Bruk forhandlingsmakten for å kunne drive evidensbasert. Dere har enorm kompetanse. Stikk dere mer frem, var statssekretærens råd.

Hun røpet at Pippi er hennes eget forbilde, og anbefalte de fremmøtte til å være litt mer som henne.

Ikke bare sykepleiere i bunn

– Felles for de gode sykepleielederne jeg har hatt, er at de har ordet i sin makt. De har ikke forlatt faget sitt. De snakker med medarbeiderne sine, og formidler dette. De er ikke bare sykepleiere i bunn, som mange sier. De er det også i praksis, sa Geir Sverre Braut, professor og seniorrådgiver ved forskningsavdelingen, Stavanger U-sykehus.

Han mener at en sykepleieleder må lede faget sitt, og ikke bare administrere.

– Den som skal være leder, må være villig til å være dirigenten. Det er en viktig del av klinisk lederskap, sa han, og viste blant annet til Utsteins overlevelsesformel, som viser hvor stor betydning lokal organisering har for pasientens overlevelse.

– Det hjelper ikke med medisinsk viten og effektiv undervisning dersom den lokale organiseringen svikter, sa han.

Her finner du hele programmet for konferansen, som fortsetter i morgen:

https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/1573730/540896