Referat fra foredrag om Osteoporose på FSR seminaret 27/11-14

Av May-Britt Stenbro, 01.12.2014

"Osteoporose i et folkehelseperspektiv". Foredrag på FSR seminaret på Lillehammer, 27.-28.november 2014. Ved May-Britt Stenbro, sykepleier/Osteoporosekoordinator, Drammen sykehus

Foredraget i sin helhet vedlagt