Vedrørende medlemskontigent

Av May Iren Bendiksen, 03.12.2014

Innmelding i faggruppe etter 01.oktober gir gratis medlemskap ut kalenderåret.

Medlemskap i NSFs faggrupper gjelder for ett kalenderår om gangen. Faktura vil bli sendt i november måned for påfølgende års kontingent. 

Dersom et medlem ønsker å melde seg ut av en faggruppe, skal kontingent betales for hele inneværende år. Utmelding må skje innen 31.12. for å unngå krav/påminnelse for neste kalenderår. 

Om et medlem står med restbeløp ved årets slutt, vil medlemskapet avsluttes. Kravet slettes ikke, men vil purres i henhold til NSFs øvrige regelverk.