Nyhetsbrev desember 2014

Av Turid Neverdal Almvik, 05.12.2014

Kjære medlemmer . Nå er snart 2014 over og julen står for døra. Da er det tid for en ny oppdatering om hva faggruppen har drevet med siden siste nyhetsbrev som kom ut i mars dette år.

Landsstyret har jobbet med flere saker siden mars. For det første har faggruppen vært med på å arrangere Veilederseminaret på Lesvos i september. Flotte og lærerike dager! Det var deltagere fra Norge og Danmark, stort sett erfarne veiledere. Dette skulle være den siste veiledersamlingen på Lesvos i regi av Nordisk Forum, pga av at deltagerantallet har sunket og prisen blir for høy. Nå har imidlertid Nordisk Forum hatt møte i november og det er mulig at vi vil arrangere et nytt seminar på Lesvos  våren 2016. Begynn å glede dere!

Landsstyret har avholdt lokallagslederkonferanse i oktober, hvor styremedlemmer fra 3 av de 4 lokalgruppene deltok. Hovedtema var aktiviteten i lokalgruppene, overføring av regnskapsansvarfor faggruppene/lokalgruppene er innlemmet i NSF-systemet sentralt. Referatet blir forøvrig lagt som vedlegg til nyhetsbrevet, slik at dere kan se hva vi jobbet med der.

Landsstyret har også i disse dager på plass en veilederbrosjyre som vil bli lagt ut på hjemmesida. Dessuten starter en vervekampanje med fine vervepremier nå rett før jul. Se også om den på hjemmesiden og Facebook. Veilederbrosjyren er nå lagt ut på hjemmesiden  som en internettlink- http://digiblad.no/nsf/veilederen/

Bruk gjerne brosjyren når dere snakker om veiledning. Mye bakgrunnsmaterialen her.

 

Og sist men ikke minst: vi planlegger landskonferanse om veiledning 16.-17. april 2015, på Hotel Royal Christiania, Oslo.  Denne ligger allerede ut på hjemmesiden vår under kurs og konferanser  og på Facebook, så det er bare å begynne å melde seg på. Den vil også bli lagt i NSF sentralt sin kallender. Tema er : Når kompetanse trues. Spennende tema.

 

Da gjenstår det bare på vegne av landsstyret å ønske dere alle en god jul og et godt nytt år!

Ta gjerne kontakt med oss i styret- vi vil gjerne være til hjelp!