Fysisk aktivitet og trening ved Revmatisk sykdom v/ Ingvild Bø

Av May-Britt Stenbro, 05.12.2014

Ingvild Bø, spesialist i revmatologisk fysioterapi, ga oss innblikk i viktigheten av trening, og forskjellen på fysisk aktivitet og trening

Fysisk aktivitet og trening

*har bare positive helseeffekter

*begrenser negative konsekvenser av sykdom og evet medikamentforbruk

*reduserer fare for tilleggssykdommer