Raskere tilbake tilbud v/Aud Rønningen

Av May-Britt Stenbro, 05.12.2014

Prosjektkoordinator Aud Rønningen ved Lillehammmer Revvmatismesykehus fortalte om tilbudet, med bl.a tverrfaglig poliklinikk og for yrkesaktive revmatikere