Evaluering av raskere tilbake ved PhD, spl. Bente Hamnes

Av May-Britt Stenbro, 05.12.2014

Ph.D/spl. Bente Hamnes ved Lillehammer Revmatismesykehus la frem evalueringen av "Raskere tilbake". "Jeg er mer enn mitt arbeid"

Forskning om arbeidshelse/viktigheten av å være i arbeid.

 

Tilbakemeldinger fra deltakerne ble presentert