Styret i Oslo/Akershus

Av Karen By, 29.08.2018

Leder: Gry Austdal, Rikshospitalet (2020)

Nestleder: Christin Helen Skogen, Fjerdingby pleie- og omsorgssenter (2019)

Kasserer: Benedicte Gjernes, Rikshospitalet (2019)

Sekretær: Hanne-Kristin Thomassen Ahus/LHL-Gardemoen (2020)

Styremedlem: Liv Marit Torbjørnsen, Rikshospitalet (2020)

Varamedlem: Lise Søvde Tazmini, Diakonhjemmet (2020)

Varamedlem: Elisabeth Johannessen, Rikshospitalet (2021)

 

Valgkomiteen består av: 

Leder: Linda Underhaug, Ahus (2020) 

Medlem: Solvor Eliassen Hagen, Rikshospitalet (2020) 

Medlem: Marianne Holter, Rikshospitalet (2020)