Unio ber Stortinget avvise Erikssons svekking av arbeidsmiljøloven

Av NSF, 08.12.2014

Unio ber i en resolusjon partiene på Stortinget avvise Erikssons svekking av arbeidsmiljøloven. Resolusjonen ble vedtatt på Unios representantskapsmøte 8. desember.

Representantskapet ba samtidig Unios styre vurdere å ta initiativ til passende aksjons- og markeringsformer, med krav om at Stortinget avviser den svekkinga av arbeidsmiljøloven som Regjeringa legger opp til. Aktuelle aksjoner bør så langt som mulig samordnes med andre hovedorganisasjoner.  Primært bør aksjoner skje i  januar/februar 2015.

Les hele resolusjonen her