Regjeringsvettreglene

Av NSF, 10.12.2014

Fjellvettreglene er fornuftige regler for hvordan man skal ferdes trygt i fjellet. Dessverre kan man miste retningssans og gangsyn også i andre sammenhenger, for eksempel når man sitter i regjering og vil endre dagens arbeidsmiljølov.

 

 

1.              Meld fra hvor du går
Dagens arbeidsmiljølov er bygd på erfaring og kunnskap om hva som er fornuftig og forsvarlig arbeidstid. Loven ivaretar rettighetene til både arbeidstaker og arbeidsgiver. Vi lurer derfor på hvor regjeringen har tenkt seg; hva er målet med å endre Arbeidsmiljøloven?

 

 2.              Vis respekt for arbeidstakerne
Til tross for at sykepleiere og andre helsearbeidere har svært belastende arbeidstid, vil de bli påført enda lengre vakter hvis regjeringens foreslåtte endringer settes ut i livet. Konsekvensen kan bli høyere sykefravær, mer deltidsarbeid og utstøting eller tidligere pensjonering av sykepleiere. Det har verken samfunnet eller sykepleierne råd til.

 

3.          Lytt til erfarne fagforeningsfolk
Som fagorganisasjonen for over 100.000 sykepleiere vet vi i NSF at gode arbeidstidsordninger bidrar til økt pasientsikkerhet. Regjeringens forslag legger til rette for økt bruk av lengre vakter og utvidet overtid. Dette til tross for at forskningen viser større risiko for ulykker, feil og helseskader når arbeidstiden forlenges.

 

4.          Hold deg orientert
Regjeringen sier at det trengs mer forskning, blant annet på konsekvensene av langturnusvakter i helse- og omsorgssektoren. NSF sier ja takk til mer forskning, men vi har allerede data som dokumenterer at for lange skift fører til høyere sykefravær og økt sikkerhetsrisiko.

 

 5.          Stikk fingeren i jorda
Det er ikke behov for mer fleksible arbeidstidsregler. Gjennom sin ordinære arbeidstidsordning viser sykepleiere allerede betydelig fleksibilitet. De jobber dag, kveld og natt, i helger og høytider, ekstravakter og overtid. Ganske enkelt fordi samfunnet har behov for det.

 

 6.          Ikke undervurder en felles fridag
Regjeringen foreslår å utvide muligheten til å arbeide på søndager og helgedager. Og slik fjerne søndag som felles fridag. Dette til tross for at en felles fridag er av stor verdi, både for den enkelte arbeidstaker og for samfunnet som helhet.

 

7.          Vend i tide, det er ingen skam å snu
Turnus med lange vakter kan være forsvarlig enkelte steder, men slett ikke overalt. Derfor må det gjøres grundige og kompetente vurderinger i forkant, og avtaler må inngås av jevnbyrdige parter, slik at lokale tillitsvalgte ikke settes under press. Dagens lov ivaretar dette ved at avtaler inngås med sentral fagorganisasjon.