Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge

Av Sigbjørn Flatland, 02.10.2015

NSFLIS har hatt et samarbeidsprosjekt med Intensivutvalget til Norsk Anestesiologisk Forening (NAF) om å oppdatere "Standard for intensivmedisin".

I prosjektarbeidet har vi vedtatt nytt navn som ble oppfattet som mer dekkende, og du finner elektronisk versjon av "Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge" her.

 

Samarbeidet med NAF har vært preget av gode diskusjoner og gjensidig respekt. Det er en samlet prosjektgruppe som la frem de nye retningslinjene til godkjenning, og retningslinjene er godkjent av begge organisasjoner.

 

Det videre arbeidet vil ta sikte på å etablere dialog med Helsedirektoratet, og at disse retningslinjene kan danne utgangspunkt for nasjonale retningslinjer med de krav som stilles fra direktoratet.

 

Les retningslinjene: 

Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge