Geriatrisk sykepleie 1_2018

Av Gunhild Grythe, 18.12.2017

Geriatrisk sykepleie 1_2018 med tema "Aktive eldre lever lenger"  er publisert under Fagtidsskrift.