Vervebrosjyre

Av Turid Neverdal Almvik, 02.01.2015

Det er startet en vervekampanje for at faggruppe for veiledere skal få flere medlemmer. Alle medlemmer inviteres til å verve så mange som mulig. Det er fine vervepremier. Se vedlagt vervebrosjyre! 

 Alle medlemmer inviteres til å verve så mange som mulig.  Vi trenger alle de medlemmene som vi kan få. Jo flere vi blir, dess bedre gjennomslagskraft har vi! Lykke til!

Hvis du som leser dette ikke er medlem, men ønsker å bli det, meld deg inn via innmeldingslinken  på hjemmesiden eller snakk med en som allerede er medlem og som kan verve deg.

Velkommen som medlem!