Resultatet fra valget på HTV i Kristiansand kommune

Av Gerd Hjønnevåg, 22.01.2015

HTV i 100%:  Vibeke Prytz-Jensen, begynner i midten av februar.

HTV i 60%:  Turid Hauge Knudsen som begynner 1. mai.

Vi gratulerer med valgresultatet og ser fram til godt samarbeid!