Lokalgruppe i FSU

Av Margrete Ronge, 30.01.2015

FSU ønsker å ha aktive lokalgrupper i hvert fylke. Erfaringsmessig vet vi at det ikke er så lett å få til. Det er ofte avhengig av ildsjeler som jobber med urologi. Heldigvis har vi en del av dem. I de fleste fylker har vi nå kontaktperson og ikke aktive grupper.

FSU ønsker å ha aktive lokalgrupper i hvert fylke. Erfaringsmessig vet vi at det ikke er så lett å få til. Det er ofte avhengig av ildsjeler som jobber med urologi. Heldigvis har vi en del av dem. I de fleste fylker har vi nå kontaktperson og ikke aktive grupper.

 

-Lokalgruppene skal inspirere til økt faglig aktivitet innen urologi.

-Spre kunnskaper om urologi, ut fra medlemmenes behov. Dette kan gjøres v ed å arrangere medlemsmøter/temakvelder.

-Være styrets "forlengede arm" ved representasjon i lokalmiljøet.

 

FSU styret har en medlemskontakt som også er kontaktperson for lokalgruppene. Vi forsøker å arrangere lokalgruppeledersamling hvert annet år i forbindelse med FSU konferansen. Da får lokalgruppelederne dekt reise og en overnatting.

 

Temakvelder kan evt arrangeres i samarbeid med et firma som leier stand. Firmalogo og FSU logo kan ikke brukes sammen. Ta kontakt med medlemskontakt ved uklarheter rundt dette.

 

Lokalgruppenes konto er nå sammenslått med FSU sentralt, men det kan være mulig å få midler til lokale arrangementer.

 

Ved lokal arrangementer er det fint hvis det gis beskjed til nettansvarlig

margrete.ronge@hotmail.com så kan informasjon legges på nett. Skriv gjerne en snutt til URO INFO om dette også og ta bilder så kommer det i blad og på nett.

Medlemskontakt kan være behjelpelig med å sende informasjon ut til medlemmene

mette.vatnan@hotmail.com.

 

Styret ønsker en årsrapport i begynnelsen av året. Nå er jo regnskap sentralt, så det er ikke noe jobb med dette for lokalgruppene.