Kandidater til valgene på Fylkesmøtet 11. -12. mars 2015

Av Grethe Ellingsen, 09.02.2015

NSF Finnmark arrangerer Fylkesmøtet 11.-12. mars 2015 på Scandic Hotel Hammerfest med valg av nytt fylkesstyret, nestleder, fylkesleder og delegater til landsmøtet.

Det har kommet inn 17 kandidater til fylkesstyret, 2 kandidater til nestleder, 2 kandidat til fylkesleder og 12 kandidater til delegater til landsmøtet.

Alle kandidatene som er forespurt og har levert villighetserklæring presenteres her:
Vedlagt følger presentasjon av kandidatene