Videreutdanning i Tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede

Av Inger Helene Brandsar, 11.02.2015

Høgskolen i Buskerud og Vestfold har en videreutdanning som er godt egna for sykepleiere som ønsker faglig påfyll.

Styret har fått forespørsel om aktuelle videreutdanninger for sykepleiere som jobber med hjerneslagpasienter. Ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold har de et studie som heter Tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede. Dette har søknadsfrist 15. april 2015. 

 http://www.hbv.no/studietilbud/helsefaglige-studier/tverrfaglig-akuttbehandling-og-rehabilitering-av-hjerneslagrammede/