The 9 th Healtcare Infection Sosiety november 2014

Av Inger Stulen, 16.02.2015

Reisebrev fra HIS kongress i Lyon 15-18.11.2014

I november 2014 deltok Jorunn Eid som er hygienesykepleier ved Sykehuset i Vestfold, på The 9 th Healtcare Infection Sosiety International Conference i Lyon.

Les reisebrevet her

HIS kongress i Lyon_reisebrev