Medlems-Kontakten juni 2009

Av NSF
Medlems-Kontakten nr. 2 2009 er nå sendt til trykkeriet og vil komme i din postkasse om få dager.
Det er ett rikholdig eksemplar av medlemsavisen du vil motta med mye nyttig informasjon...