Medlem i Unio

Av NSF

Norsk Sykepleierforbund er det nest største forbundet i hovedorganisasjonen Unio, etter Utdanningsforbundet. Unio har totalt ca. 360 000 medlemmer.

Unio er partipolitisk uavhengig, og har et bredt samfunnsengasjementet. Medlemmene i Unios ulike forbund har universitets- eller høyskoleutdanning, og de fleste jobber i offentlig sektor.

Unio-forbundene er profesjonsforbund, og arbeider med faglig utvikling innenfor profesjonene samtidig som de fremmer medlemmers lønns-og arbeidsvilkår.

Unio mener at utdanning skal lønne seg, og at kunnskap og kompetanse er fundamentet for å kunne gi brukerne tjenester av høy kvalitet.

Unio kjemper for at både kvinner og menn skal kunne delta på lik linje i arbeids- og familieliv, og vil ha lik lønn for arbeid av lik verdi. 

I lønnsoppgjørene forhandler forbundene gjennom Unios ulike forhandlingsutvalg på de fleste tariffområdene. 

Forhandlingsutvalgene i Unio forhandler med arbeidsgivere på avtaleområde medlemmene tilhører. KS, Spekter og staten er eksempel på noen forhandlingsmotparter. 

Les mer om Unios arbeid på www.unio.no

NSF er medlem av hovedorganisasjonen Unio