Medlem i Unio

Av NSF

Norsk Sykepleierforbund er det nest største forbundet i hovedorganisasjonen Unio, etter Utdanningsforbundet. Unio har totalt ca. 360 000 medlemmer.

Unio er partipolitisk uavhengig, og har et bredt samfunnsengasjementet. Medlemmene i Unios ulike forbund har universitets- eller høyskoleutdanning, og de fleste jobber i offentlig sektor.

Unio-forbundene er profesjonsforbund, og arbeider med faglig utvikling innenfor profesjonene samtidig som de fremmer medlemmers lønns-og arbeidsvilkår.

Unio mener at utdanning skal lønne seg, og at kunnskap og kompetanse er fundamentet for å kunne gi brukerne tjenester av høy kvalitet.

Unio kjemper for at både kvinner og menn skal kunne delta på lik linje i arbeids- og familieliv, og vil ha lik lønn for arbeid av lik verdi. 

I lønnsoppgjørene forhandler forbundene gjennom Unios ulike forhandlingsutvalg på de fleste tariffområdene. 

Forhandlingsutvalgene i Unio forhandler med arbeidsgivere på avtaleområde medlemmene tilhører. KS, Spekter og staten er eksempel på noen forhandlingsmotparter. 

Unios leder Ragnhild Lied (t.v.) og 1. nestleder Solveig K. Bratseth. Bratseth er også 1. nestleder i NSF

Les mer om Unios arbeid på www.unio.no

NSF er medlem av hovedorganisasjonen Unio