Hvem får sykepleierprisene for 2014?

Av Anne Mette Falck Høiland, 19.02.2015

NSF Akershus vil også i år dele ut pris til Årets sykepleier og Årets sykepleierleder.

Du kan være med å bestemme hvem som skal motta disse prisene.

Forslagsfrist er innen 18. juni.

Årets sykepleierleder

Lederprisen skal motivere og inspirere til god ledelse av sykepleietjenesten. Den skal fremme anerkjennelse for sykepleiere som gjennom sin lederstil viser et helhetlig ansvar administrativt, faglig, juridisk og etisk. Prisen tildeles medlem av Norsk Sykepleierforbund Akershus som utøver ledelse av høy kvalitet.

Følg linken her for å foreslå kandidat til sykepleierleder 2014: https://survey.enalyzer.com/?pid=t2tabik8

Årets sykepleier

Sykepleieprisen skal fremme anerkjennelse for sykepleiekompetanse. Den skal være en motivasjonsfaktor i arbeidet med å fremme sykepleiekvalitet i praksis, og stimulere til godt og inspirerende læringsmiljø for studenter og kolleger. Den skal fremme anerkjennelse for sykepleie som fag og tjeneste av høy etisk bevissthet.
Prisen deles ut til en sykepleier eller en gruppe av sykepleiere som har vært med på å utvikle sykepleierfaget i et klinisk/praktisk, teoretisk og fagutviklende perspektiv.

Følg linken her for å foreslå kandidat årets sykepleier 2014: https://survey.enalyzer.com/?pid=remem8t3

Du finner kriterier for sykepleierprisene som vedlegg på denne siden.