Norsk jordmor professor: – Tryggere å føde hjemme

Ellen Blix En norsk studie av jordmor Ellen Blix viser at det er færre komplikasjoner ved hjemmefødsler sammenlignet med å føde på sykehus. Nå bruker Storbritannia de norske forskningsresultatene til å anbefale sine gravide å føde hjemme. Kommer Norge etter?

Hjemmefødsler er trygt sier Ellen Blix, og Jordmorforbundet NSF støtter henne fullt på det. God differensiering og riktig bruk av retningslinjene gjør at hjemmefødsler er trygt.

Professor Ellen Blix har gjennom flere tiår samlet inn fakta om hjemmefødsler i Norge. Blix har sammenlignet fødselen til lavrisikokvinner som planlegger hjemmefødsel og lavrisikokvinner som planlegger å føde på sykehus.

– Kvinner som føder hjemme, har lavere risiko for komplikasjoner og mindre behov for inngrep som keisersnitt og sugekopp-forløsning, sier Ellen Blix, som er Norges første jordmorprofessor.

Disse kvinnene opplever også sjeldnere komplikasjoner som store blødninger og fødselsrifter enn kvinner som planlegger sykehusfødsel.Tallene fra forskningen viser at det ikke er farligere å føde hjemme for kvinner med en lavrisikograviditet. Dette er selvsagt betinget av at man har mulighet til å overflyttes til et sykehus dersom komplikasjoner skulle oppstå, sier Blix.

Planlagt hjemmefødsel med jordmor er ikke en del av det offentlige tilbudet. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tilbudet gis i dag av privatpraktiserende jordmødre og må betales av den enkelte. Jordmorforbundet NSF mener at myndighetene må legge til rette for at kvinner som ønsker å føde trygt hjemme skal få muligheten gjennom et offentlig tilbud.

Dessverre mangler mange også de fleste kvinner i Norge muligheten til å velge å føde på en lavrisikoenhet da mange av disse fødeenhetene legges ned og fødetilbudet sentraliseres.

Jordmorforbundet NSF mener at kvinner som ønsker det skal ha en reell mulighet til å velge hjemmefødsel i Norge!

Les mer: http://www.nrk.no/verden/1.12220935