SYKEPLEIERPRISEN 2015

Av Lene Topper, 24.02.2015

Sykepleierprisen skal fremme anerkjennelse for sykepleierkompetanse. Prisen deles ut til en sykepleier, leder, forsker eller gruppe av sykepleiere som har vært med på å utvikle kvaliteten i sykepleierfaget.

Har du en kollega som du mener gjør en forskjell. Nominer vedkommende innen 1. april.