Valgresultat ny nominasjonskomite NSF Nordland

Av Unni Merethe Olsen, 25.02.2015

Ny nominasjonskomite for NSF Nordland ble valgt på fylkesmøtet 17. og 18. februar 2015. Det var kun som hovedtillitsvalgte som hadde stemmerett, og det var totalt 30 stemmeberettigede tilstede på møtet.

 

Den nye nominasjonskomiteen for NSF Nordland fra 2015 - 2019 ble som følger:

Leder:                                Susan Kalvø  

Medlem:                          Jørgen Bjørnstad  

Medlem:                           Johanne Ellingsen

Medlem:                          Camilla Løften Amundsen   

Medlem:                          Elin Kristin Johansen 

1. varamedlem:             Tove Eide           

2. varamedlem:             Tony Jensen          

3. varamedlem:             Anette Ingebrigtsen 

4. varamedlem:             Lillian Storjord 

1. varamedlem deltar også på møtene til nominasjonskomiteen.